Maklumat Pelayanan

  • ” 1. Komitmen penuh untuk memberikan pelayanan secara profesional “

  • ” 2. Komitmen penuh untuk memberikan pelayanan sesuai dengan Standar PelayananMinimal yang telah ditetapkan “

  • ” 3. Senantiasa berusaha meningkatkan kerjasama, komunikasi, pendidikan dan pelatihan bagi semua pegawai “

  • ” 4. Semua pegawai dalam memberikan pelayanan, bebas tekanan dari pihak manapun. “

X