Maklumat Pelayanan

” 1. Komitmen penuh untuk memberikan pelayanan secara profesional “

” 2. Komitmen penuh untuk memberikan pelayanan sesuai dengan Standar PelayananMinimal yang telah ditetapkan “

” 3. Senantiasa berusaha meningkatkan kerjasama, komunikasi, pendidikan dan pelatihan bagi semua pegawai “

” 4. Semua pegawai dalam memberikan pelayanan, bebas tekanan dari pihak manapun. “

Top